הצהרת נגישות לאתר

הצהרת נגישות
עודכן בתאריך 25/2/2020

דסטינו גן אירועים – מחויבת הן ברמה החברתית
והמוסרית והן ברמה החוקית לספק שירות הולם לכלל אזרחי מדינת
ישראל לרבות אנשים עם מוגבלות בהתאם לחוקים ולתקנות נגישות.
התאמות נגישות בשירותי אינטרנט.
באתר האינטרנט דסטינו
בכתובת – https://www.destino.co.il
בוצעו התאמות נגישות בהתאם להוראות תקנה 35
בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – התשע"ג 2013 ועדכונה
.26.10.2017 ה מתאריך
ראוי לציין כי בשל אופיים הדינאמי של אתרי אינטרנט, דפדפנים,
טכנולוגיות מסייעות לנגישות במערכות הפעלה ו/או במכשירי קצה
שונים, ייתכן ובמקרים מסוימים לא תהייה תאימות מוחלטת עבור כל
שילובי טכנולוגיות הסיוע, הדפדפנים ומכשירי הקצה. לפיכך, קיימת
אפשרות של סטייה קלה מדרישות מסמך הנחיות 0.2 WCAG לרמה
AA .לא כל סטייה מהתקן פירושה פגיעה ביכולתם של אנשים עם
מוגבלות לגלוש באתר ו/או ביישום ו/או במסמך דיגיטלי.
ממונה נגישות
בשאלות הנוגעות לנגישות בשירותי אינטרנט, יש לפנות לאדון
רן טובול בכתובת הדוא"ל
Office@destino.co.il
בשאלות הנוגעות לנגישות בממד הפיזי יש לפנות ל – רן במייל
התאמות נגישות בממד הפיזי
בדסטינו אנו מחויבים בשירות נגיש ובהתאמות נגישות במרחב
גן האירועים. לפיכך בוצעו התאמות נגישות כמפורט להלן:
✓ 5 חניות נכים ע"פ תקן
✓ שילוט דרכי נגישות
✓ שבילי נגישות לאולם, למשרדים ולשירותים כולל משטחי
אזהרה בולטים ופסי סימון למדרגות ובתי אחיזה.

✓ שירותים: שילוט, מושבים מוגבהים, כיורים, מראות, ווי תליה,
מתקני ייבוש ידיים , מאחזי יד, כיוון דלתות, נעילה ע"פ תקן
נדרש.
✓ מדבקות סימון על דלתות וקירות שקופים.

ניפגש בשמחות
בברכה,
צוות האתר

Open chat
דילוג לתוכן